Back to top

Nota de aplicación

The state or quality of being morally or spiritually pure, sinless, or free from ritual pollution.

Ubicación jerarquía

Tipo de término