Back to top

Nota de aplicación

The process of making stable, or maintaining stability of an object, such as a ship or airplane, often by means of a stabilizer.

Referencias bibliográficas

  1. Malgorn, Guy, "Diccionario Técnico español-inglés", Paraninfo, España, Madrid, 1996, p. 242

Ubicación jerarquía

Tipo de término