Back to top

faceta atributos físicos

tamaño/dimensión
Nota de aplicación
Describe atributos que se pueden medir por extensión espacial o temporal.
Ver ficha
Reiniciar jerarquía