Back to top
esfuerzos combinados
Nota de aplicación
Tensión doblando o torciendo un miembro estructural combinado con tensión directa o condensación.
Ver ficha
Reiniciar jerarquía